Visbureau kijkt terug op een geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst

Scheveningen, 10 januari 2024

In de mooie ambiance van Kasteel Wittenburg in Wassenaar organiseerde het Nederlands Visbureau deze week haar jaarlijkse Nieuwjaarbijeenkomst. Tal van ondernemers en stakeholders uit het hele land kwamen dinsdagavond bijeen om gezamenlijk te proosten op een succesvol nieuw jaar. Diek Parlevliet, voorzitter bestuur Nederlands Visbureau, sprak over de vissector in brede zin met een terug- en vooruitblik.
Nieuwjaarsbijeenkomst 2024

Het blijven spannende tijden voor de gehele Nederlandse visketen en hard aanpoten de omzetten en marges weer op redelijk niveau te krijgen. Maar de kansen voor met name de Nederlandse import-, handels-  en verwerkende bedrijven blijven volop aanwezig. Met een steeds verder dalende zelfvoorziening op nationaal en EU-niveau kan de Nederlandse seafood cluster zijn partijtje blijven meeblazen binnen Europa. Op politiek gebied, nationaal en internationaal, hopen we op meer positieve aandacht en ondersteuning voor de Nederlandse ondernemingen, inclusief de vissector. 

Ook binnen 2023 hebben de medewerkers en het bestuur van het Nederlands Visbureau, als enig overgebleven sector brede organisatie, binnen de Nederlandse vissector zoveel als mogelijk het programma van activiteiten van het Visbureau ten uitvoer gebracht. Ook in 2024 zullen zij hét servicebureau zijn voor activiteiten en projecten waaraan binnen de totale vissector behoefte is, betaald door de rechtstreekse gebruikers (een deelsector of een groep deelnemende ondernemingen) van deze projecten en activiteiten. 

Voorafgaand aan deze Nieuwjaarsbijeenkomst vond de conferentie 'Duurzaam Ondernemen in de Vissector' van de Visfederatie plaats. 

Special dank aan Seafood Centre uit Scheveningen voor het verzorgen van de heerlijke oesters.