Colofon

Vormgeving en realisatie

10uur

Disclaimer

De content is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, het Nederlands Visbureau (hierna 'eigenaar' genoemd) aanvaardt als eigenaar geen aansprakelijkheid voor schade ten aanzien van mogelijke onjuistheden, onvolledigheid of verouderde content. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Tevens is  de eigenaar niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk, respectievelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Als gebruiker kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website of aan de informatie waarnaar op deze website wordt gelinkt. Het Visbureau behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elke moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Copyright

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.visbureau.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Nederlands Visbureau.

Google Analytics

Op deze website maken we gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruikt wordt. Deze tool maakt gebruik van cookies - kleine tekstbestanden op de computer - om anoniem standaard informatie over de computer en het klikgedrag op te slaan. De verkregen informatie over het klikgedrag op deze website wordt - inclusief uw ip-adres - door Google opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om statistische rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken, zodat wij vervolgens de website kunnen verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Cookies in- en uitschakelen

Binnen de instellingen van de browser kun je aangeven of cookies geaccepteerd mogen worden of dat ze standaard geblokkeerd worden.