Over het visbureau

Het Nederlands Visbureau is het collectieve marketing en pr bureau dat voor de Nederlandse vissector de promotie in binnen- en buitenland verzorgt. Het team bestaat uit enthousiaste mensen die vanuit het kantoor op de visafslag in Scheveningen met hart voor de sector aan het werk zijn om vis op de kaart (en natuurlijk op het bord) te krijgen.

De (weder) geboorte van het Nederlands Visbureau

In 1984 is de stichting Nederlands Visbureau in het leven geroepen omdat de individuele vispromotie tekort schoot. Het Nederlands Visbureau, opgericht door vertegenwoordigers uit de vissector, diende vanuit een neutrale positie de collectieve promotie vorm te geven.
Nadat alle productschappen afgeschaft werden in 2013, dreigde het Nederlandse Visbureau (onderdeel van het Productschap Vis) mede verloren te gaan. Een vernieuwd Nederlands Visbureau startte vanaf 1 juli 2013 als private stichting, gesteund door een aantal brancheorganisaties.
Een eerste aanspreekpunt’ en communicatie-/promotiebureau voor de Nederlandse vissector voor consument, pers en politiek blijft sindsdien op deze wijze operationeel.

Dit doet het Nederlands Visbureau voor jou

Doelstelling

Het Nederlands Visbureau heeft als het pr- en marketingbureau voor de gehele Nederlandse vissector als doelstelling de collectieve promotie van vis, schaal- en schelpdieren in Nederland en daarbuiten. Dit doel wordt bereikt door het verbeteren van de kennis over, en de waardering voor vis en visproducten en het bevorderen van de informatievoorziening over het Nederlands visaanbod, de toepassingen en de marktvraag. Het Nederlands Visbureau voert namens de ondernemers in de sector activiteiten uit waarmee deze doelen bereikt kunnen worden, waarbij gedacht moet worden aan social media marketing, (ontwikkeling en onderhouden van) websites, events, promotiemateriaal en joint promotions.

Bekijk onze campagnes, projecten en events      Bekijk onze jaarverslagen

Over het Nederlands Visbureau
Het Nederlands Visbureau in 3 minuten