Kinderen enthousiast over de ‘visboer’ in de klas

November 2022

Afgelopen week bezochten visexperts meerdere basisscholen in het land, waar zij een gastles verzorgden over het product vis en de vissector. De educatieve les werd vanzelfsprekend afgesloten met een kleine proeverij, waar het merendeel van de kinderen gretig een vishapje verorberde.
school vol vis

Visdetaillisten investeren met gastlessen in hun ‘klantjes van de toekomst’ en bezoeken deze jeugd in de klas. Na een informatieve film vertelden gastdocenten over de visserij, het werken in de vissector en over de verschillende vissoorten. Zij lieten kinderen meegebrachte vissen herkennen en vasthouden. Na het informatieve deel van de les bleek dat veel kinderen al regelmatig vis eten. Terwijl zalm, tonijn en garnalen bij veel kinderen favoriet zijn, wordt kibbeling en lekkerbek ook regelmatig aan dit lijstje toegevoegd.
 

Negentig procent van de leerlingen zetten aan het eind van het lesuur
gretig de tanden in een vishapje!

 

Visexpert Jan de Koning is enthousiast. De kinderen van school Al Imam in Almere gaven er blijk van al veelvuldig vis te eten en het verhaal achter de vissen heel interessant te vinden. ‘Zoveel positieve reacties had ik niet op durven rekenen. Fantastisch, leuk om te ervaren’. Op de Polyanderschool in Dordrecht, waar kinderen werden verrast door ‘visboeren’ die twee jonge zusjes bleken te zijn, werd de gastles eveneens met veel belangstelling gevolgd. Mieke en Aafke de Graaf wist ze allemaal ‘aan de vis te krijgen’. Kinderen van Kindcentrum Eigenwijze in Heemskerk vonden vooral het raden en vasthouden van de vissen uit de Noordzee spannend.

Het schooljaar 2022-2023 staat voor het Nederlands Visbureau in het teken van een ‘school vol vis’. Het project ‘School vol vis’ is gericht op het laten verzorgen van gastlessen door visexperts uit de sector op basisscholen, buurthuizen of anderszins om de jonge consumenten (tussen 8 en 14 jaar) te bereiken.

Doel van dit jeugdproject, gesteund door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, is in het hele land kinderen te informeren en enthousiasmeren over de productgroep vis, schaal- en schelpdieren en het werken in de vissector.

school vol vis

Visdetaillisten die ook een uurtje willen investeren in deze groep consumenten voor de komende decennia kunnen dit laten weten aan het Nederlands Visbureau door middel van dit aanmeldformulier.