Gitzwarte uitkomst voor pulsvisserij

Dinsdag 16 januari stemde een meerderheid van de 750 Europarlementariërs in Straatsburg voor een totaalverbod van het pulstuig in Europa. “Een dramatische uitkomst”, aldus Durk van Tuinen die met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vissersbond, VisNed en de Visserijgemeenten aanwezig was bij de cruciale stemming in Frankrijk. “Deze uitkomst heeft grote gevolgen voor vele familiebedrijven in de visserijsector”, aldus Pim Visser van VisNed.
pulstuig

Verduurzaming van de vissersvloot geblokkeerd

Als deze uitkomst wordt overgenomen in de triloog onderhandelingen is er geen toekomst meer voor deze vorm van visserij. “De verduurzamingsslag die de Nederlandse kottervloot heeft gemaakt wordt met deze uitkomst teniet gedaan”, aldus Visser. “Wij kregen de laatste weken steeds meer signalen dat de stemming deze kant op zou gaan, maar dat het op een totaalverbod zou uitdraaien hadden ook wij niet verwacht.” Voor en achter de schermen hebben VisNed en de Nederlandse Vissersbond hard gewerkt aan oplossingen, maar de beschuldigingen van fraude en bedrog die vanuit Franrkijk onterecht zijn geuit, hebben het gewonnen van objectief wetenschappelijk bewijs. “Het is nu aan de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement om in zogenaamd ‘triloog-overleg’ deze dwaling recht te zetten.” vult Van Tuinen aan. 

 

Wetenschap verliest van emotie

Wetenschappelijke onderzoeken laten grote veelbelovende resultaten zien op het gebied van ongewenste bijvangst, brandstofverbruik en beroering van het bodemleven. Het besluit van het merendeel van de Europarlementariërs vinden de visserijorganisaties dan ook onbegrijpelijk. “De beslissing van de Europarlementariërs is genomen in weerwil van wetenschappelijk getoetste informatie. Zij hebben voornamelijk aandacht gehad voor Fake News als ‘de Nederlanders vissen de zee leeg’ en ‘pulsvissers elektrocuteren de vissen’ van extremistische Franse actiegroepen. Echt klinkklare onzin”, aldus Visser en Van Tuinen. “Wij hebben ons uiterste best gedaan om in gesprekken en informatieve documenten de Europarlementariërs te voorzien van wetenschappelijke informatie.”
 

Weldenkende mensen

Het gevolg van de stemming in het Europees Parlement ziet er dus erg slecht uit voor de Nederlandse visserijsector en de pulsvisserij in het algemeen. “Elke pulsvisser heeft tonnen geïnvesteerd in het innovatieve pulstuig. Het omschakelen naar het oude vistuig is een financiële strop voor vele visserijbedrijven, juist omdat het brandstofverbruik met de pulsvisserij gehalveerd was. De vissers en hun gezinnen krijgen de rekening gepresenteerd”, aldus Van Tuinen. “Wij hadden erop gerekend dat weldenkende mensen dit niet hadden toegelaten.” Met de uitkomst van de stemming van het Europees Parlement gaat het Parlement onderhandelen met de Europese Commissie en de Europese Raad. “De Europese Commissie is voorstander van het pulstuig en zal uiteraard inzetten op voortzetting van het onderzoek. Het kan niet zo zijn dat emotie het gaat winnen van wetenschappelijk onderzoek.”, aldus Visser.

 

Download het volledige persbericht