Komend schooljaar vis in de klas

Het Nederlands Visbureau heeft een nieuwe voorlichtingscampagne ontwikkeld, gericht op leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs om de kennis bij deze doelgroep te vergroten op het gebied van vis. Voor dit lespakket is een educatieve video gemaakt met daarbij een bijpassend opdrachtenboekje en antwoordenblad. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor scholen een gastspreker met expertise binnen de vissector uit te nodigen, die de kinderen alles kan vertellen over vis en de vissector.
school vol vis

Klik hier als u meer wilt weten.