Uitnodiging deelname Holland Paviljoen Seafood Expo Global 2023: 25 - 27 april

De kop is eraf, een eerste editie van de wereldvisbeurs Seafood Expo Global in de stad Barcelona heeft plaatsgevonden in april. Deelname binnen het Holland Paviljoen bij de volgende editie van 25 tot en met 27 april in Barcelona vraagt om spoedige aanmelding.
SEG 2023

Geachte ondernemer,

In beursgebouw Fira Barcelona startte de wereldvisbeurs afgelopen voorjaar een nieuw tijdperk. Het Nederlands Visbureau heeft op basis van anciënniteit een prominente voorkeurspositie weten te verkrijgen, waar een groot landenpaviljoen is neergezet. In de hal (3) waar bezoekers van twee zijden het beurscomplex binnenkomen of vanaf de loopbrug een goed overzicht hebben, zorgden een aantal blokken voor een in het oog springend Holland Paviljoen. Deze mooie locatie maakt het voor Nederlandse importeurs en exporteurs mogelijk op een opvallende wijze op de SEG aanwezig te zijn.

Zaak om met Holland Paviljoen nieuwe historie op te bouwen

Door de eerdere coronamaatregelen is de beursorganisatie dit jaar zeer flexibel geweest naar deelnemers qua toekenning, handhaving procedures e.d. Voor het jaar 2023 is het zaak een echte voet tussen de deur te zetten voor de aankomende jaren.Waar veel ondernemers na de rumoerige jaren voorzichtig als bezoeker kwamen kijken naar deze vernieuwde beurs in de Spaanse stad, lijkt de positieve beleving aldaar te leiden tot groeiende interesse als standhouder deel te nemen.

Inmiddels hebben zich al veel bedrijven vanuit de 2022-editie voor deelname aangemeld en kan waarschijnlijk een groot aantal m2 al worden ingevuld.

De inschrijvingsprocedure is voor eenieder gelijk, dus wanneer u ook interesse heeft in deelname aan het Holland Paviljoen tijdens SEG 2023 in Barcelona 25 –27 april, vragen wij u zo snel mogelijk bijgaande inschrijfformulier volledig ingevuld te mailen naar info@visbureau.nl.

De beursorganisatie vereist definitieve aanmelding van landenpaviljoens uiterlijk 31 juli a.s. Reden waarom u wordt verzocht zo snel mogelijk kenbaar te maken dat u als deelnemer onder de paraplu van het Nederlands Visbureau wilt deelnemen.

Met de bevestiging van uw voorlopige inschrijving ontvangt u een 1e termijnfactuur van 70% van de kosten voor het vloeroppervlak. Vanaf het moment van betaling kunnen wij het totaal aan aangevraagde vierkante meters voor het Holland Paviljoen definitief aanvragen bij de beursorganisatie.Omdat u deelneemt aan een collectief kunnen veel kosten worden gedeeld, zoals standbouw, faciliteiten regelen, catering en hostesses. Veel (voorbereidend) werk en extra kosten worden hiermee uit handen genomen. De kosten van deelname worden gesplitst in algemene kosten en individuele kosten voor inrichting van de eigen stand (meubilair, koelmeubels, kleur/logo gebruik etc.). 

Uw stand kunt u (binnen het concept van het paviljoen) naar eigen wensen inrichten zodat de identiteit van uw bedrijf goed tot zijn recht komt. Hierover heeft u rechtstreeks contact met ons standbouwbedrijf. De kosten voor de inrichting van uw eigen stand worden direct aan u doorberekend door de standbouwer. Nadat het bedrijf Hestexsystems uit Apeldoorn in 2022 tot grote tevredenheid van alle betrokkenen de standbouw verzorgde, is het vrijwel vanzelfsprekend dat deze dienst wederom door dit bedrijf wordt verzorgd mét de voordelen van hergebruik van materialen.

Het logistieke proces betreffende verse en bevroren visproducten leidde afgelopen jaar tot spontane samenwerkingen tussen ondernemingen. Op een later moment zal in overleg met alle deelnemers worden bezien hoe dit traject zo efficiënt mogelijk kan worden ingevuld.

Stand Nederlands VisbureauBinnen het Holland Paviljoen heeft het Nederlands Visbureau een eigen stand. Uit voorgaande jaren blijkt dat onze aanwezigheid met een informatiestand voor zowel de deelnemers aan het Holland Paviljoen als de nationale en internationale bezoekers van waarde is. Wij bieden veel informatie over de Nederlandse deelnemers (zowel binnen als buiten het Holland Paviljoen) en over Nederland als modern visserijland.

We vertrouwen erop samen met de Nederlandse ondernemers een mooie presentatie van de Nederlandse handelsbedrijven neer te zetten.

Mocht u vragen hebben of nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende; a.leewis@visbureau.nl of Remke Nehrstede r.nehrstede@visbureau.nl, 088-3369655.