Haring smaakles voor scholieren valt in de smaak

Gepubliceerd: 9 juli 2020

Vandaag werden leerlingen van basisschool de Gelderlandschool in Den Haag, getrakteerd op een heuse haring smaakles. Na een korte, informatieve les met video die de jonge kijkers al in de stemming bracht om haring te eten, gingen de leerlingen zelf aan de slag om een 3-tal gerechtjes met haring te maken en uiteindelijk te proeven.
Haring smaaklessen

Cees Schutte, leerkracht op deze school, besprak met zijn klas het jeugdjournaal waarin de start van het seizoen Hollandse Nieuwe aan bod kwam. “Toen wij  in het kader van ons huidige schoolthema ‘Voeding’  het jeugdjournaal en haring bespraken, bleek dat in de hele klas slechts één kind ooit haring had gegeten (hij vond het heerlijk). Ik vind dat een gemis in de opvoeding waar ik graag verandering in wil brengen!” Hij besloot contact te leggen met Nederlands Visbureau (NVB) en stelde voor om samen een proefles te regelen: een initiatief dat omarmd werd door het Nederlands Visbureau. Hiermee werd de smaakles een feit.

 “Als je iets niet probeert, kun je iets ook niet waarderen”, licht Agnes Leewis (directeur Nederlands Visbureau) toe. “Kinderen in deze leeftijd staan juist vaak open voor nieuwe smaken, ze moeten iets alleen wel aangeboden krijgen. Ook na de lessen van vandaag ben ik blij verrast over het aantal leerlingen dat zich vol overgave stort op het maken van een haringhapje en het na het proeven beoordeelt met ‘heel lekker!’.Grappig genoeg zorgen wij dat de kennismaking met haring gepaard gaat met smaken als zoet en zuur van augurk, appel of biet. Aan het eind van de rit eet menig kind de haring puur en zelfs een hele vanaf de staart’.

Enkele jaren geleden faciliteerde het Nederlands Visbureau structureel haringsmaaklessen op scholen in samenwerking met lokale visdetaillisten om de jeugd kennis te laten maken met haringhappen. “Op dit moment ligt onze focus juist op de ouders van deze jeugd”, vervolgt Agnes Leewis. “Consumentenonderzoek wijst uit dat juist hun ouders, de zogeheten millennials (de generatie geboren tussen 1980 en 2000) het eten van Hollandse Nieuwe zelf niet ambiëren en het hun kinderen dus niet aanbieden. Haring is zoals we allemaal weten heel gezond, zeker voor kinderen die nog in de groei zijn. En of ze het lusten is het meestal het probleem niet, want zoals we vandaag ook weer konden zien, vinden de meeste kinderen een harinkje gewoon lekker”.

Bekijk hier de video