UPDATE: Hollandse Nieuwe 2020

Gepubliceerd: 19 mei 2020

De jaarlijkse veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe stond geagendeerd op donderdag 11 juni 2020. Dit mooie en grootse persevenement blijkt vanwege de crisissituatie als gevolg van het virus helaas onmogelijk. Dit jaar geen evenement als de traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe, welke al meer dan drie decennia plaatsvindt. Wel willen we de mensen in het land laten weten dat de Hollandse Nieuwe er vanaf 12 juni weer is. We denken in deze tijd een mooi en passend alternatief te hebben.

Op donderdag 11 juni overhandigt het Nederlands Visbureau namens de haringgroothandelsvereniging het eerste vaatje Hollandse Nieuwe aan Ernst Kuipers en Diederik Gommers van het Erasmus MC te Rotterdam. Deze mannen zijn al wekenlang dagelijks het gezicht van de coronacrisis en het kompas voor vele Nederlanders. Zij zijn ook de verpersoonlijking van de grote groep zorgverleners in de frontlinie. Op de vraag ‘Wie zou dit jaar het eerste vaatje Hollandse Nieuwe gegund zijn?’ verwijst het antwoord van velen naar deze mensen.

Na de overhandiging van het eerste vaatje nieuwe haring zal haring worden gepresenteerd voor alle hardwerkende zorgverleners. Naast de mensen in het Erasmus MC zal ook een aantal andere ziekenhuizen in het land worden getrakteerd op deze eerste vangst van 2020.

In Duitsland vindt eveneens een startmoment van de Hollandse Nieuwe plaats. Als gebaar van dank voor de opvang van de Nederlandse patiënten door ons buurland zal in het Universiteitsziekenhuis te Münster de eerste haring worden uitgereikt aan de minister van Volksgezondheid, Karl-Josef Laumann en de directeur van het ziekenhuis, Hugo van Aken.

Vanaf 12 juni, de dag na dit persmoment, is de Hollandse Nieuwe weer overal te koop.

De jaarlijkse veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe staat geagendeerd op donderdag 11 juni 2020.  Dit mooie en grootse persevenement staat vanwege de crisissituatie als gevolg van het virus vanzelfsprekend on hold. Niemand weet hoe in deze zomermaand de situatie zal zijn, doch een ding lijkt duidelijk. In de meest positieve situatie is enige opschaling van het samenkomen in Nederland een optie, maar een bijeenkomst met een grote groep mensen moeten we niet eens willen. Op dit moment wordt nagedacht