Een duurzame sector

Duurzaamheid is wereldwijd steeds belangrijker geworden. De visserij is daarin niet anders. Meer dan ooit wordt er samengewerkt door overheden, vissers en natuurorganisaties aan een duurzame visserij.

Binnen de visserijsector betekent duurzaamheid; rekening houden met mens, planeet en opbrengst. Deze belangrijke pijlers moeten er samen voor zorgen dat we een (Noord)zee vol vis nalaten aan onze kleinkinderen. Bedrijven werken daarom met langetermijnvisie en plannen die zorgen voor zoveel mogelijk opbrengsten, waar mensen baat bij hebben en die planeet noch mens schaadt.

Wat houdt een duurzame visserij concreet in?

Concreet betekent dit dat de visserij voortdurend wordt uitgedaagd om, in de gehele keten, zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Dit heeft invloed op gebruikte vangsttechnieken, maaswijdte van de netten, onderzoek en quotering van de soorten.

De laatste jaren is flink geïnvesteerd in nieuwe duurzame vangsttechnieken zoals o.a. flyshoot en sumwing. Deze technieken sparen niet alleen het milieu door minder bodemberoering, maar ook minder brandstofverbruik. Ook de netten worden geoptimaliseerd zodat ondermaatse vis en ongewenste bijvangst kan ontsnappen. Naast deze innovaties houdt de visser rekening met de seizoenen en worden soorten in de paaiperiode ontzien zodat de volwassen visbestanden kunnen groeien. Europese overheidsinstanties houden de visbestanden nauwkeurig in de gaten. Onderzoeken van ICES (International Council for the Exploration of the Sea) tonen jaarlijks hoe de visbestanden er voor staan in de afzonderlijke visgebieden. Aan de hand hiervan adviseert ICES de overheden welke hoeveelheid van elke vissoort per gebied verantwoord opgevist mag worden, de rente van de zee, zonder dat het gezonde visbestand in gevaar wordt gebracht. De quota en overige internationale afspraken zorgen samen voor een duurzame visserij.

Duurzame visserij

Lees meer over duurzame vangsttechnieken

Lees meer over vissoorten en seizoenen

Welke visserij is duurzaam?

Visserijen die op een duurzame manier vis vangen, kunnen zich laten certificeren door MSC. Lees hier meer over de visserijen die het MSC certificaat hebben behaald. Deze visserijen hebben zich laten meten tegen de MSC-standaard voor duurzame visserij en zijn geslaagd. Ook is hier gedetailleerde informatie terug te vinden over de scores die de visserij in de beoordeling heeft behaald.

NB: het niet hebben van een MSC certificaat wil niet zeggen dat de visserij per definitie niet duurzaam is, hij is echter niet getoetst door MSC. Voor de consument heeft het MSC label als groot voordeel dat het in de winkel direct zichtbaar is dat de vis die verkocht wordt duurzaam gevangen is. Steeds meer grote retailers, zoals supermarkten, kiezen er voor enkel MSC gecertificeerde vis te verkopen. Naast het MSC keurmerk kent de sector nog een aantal duurzaamheids- en kwaliteitskeurmerken zoals ASC, DUPAN en Waddengoud.

Lees verhalen van Mannen en Vrouwen van de Zee

Neem een kijkje in de wereld van de vis! De vis legt een hele reis af en gaat door vele handen voordat deze op het bord van de consument ligt. Ga mee op de reis vis van schip tot schap en lees de verhalen van de mensen uit deze prachtige sector.

Naar "Vis met een verhaal"