Save the date: GfK Visconsumptie cijfers - 30 september 2021

Visconsumptie in Nederland
Om een compleet beeld te krijgen van de jaarlijkse consumptie van vis, schaal-& schelpdieren, zowel thuis als buitenshuis, laat het Nederlands Visbureau jaarlijks door onderzoeksbureau GfK een consumentenonderzoek uitvoeren. Op donderdag 30 september a.s. zal de nieuwe rapportage worden gepresenteerd aan alle bij het Visbureau aangesloten visondernemers. Bent u een van de leden? Reserveer dan de datum alvast in de agenda. Een uitnodiging met details volgt.
GfK 2021