Marktinformatie vis

Het Nederlands Visbureau beschikt over marktinformatie van Noordzeevis en biedt inzicht in de economische positie van bedrijven die Noordzeevis verwerken en verhandelen. Dit met als doel een bijdrage te leveren van de positie van Nederlandse bedrijven die actief zijn in de verwerking van, en handel in visproducten uit de Noordzee.

Deze datatool biedt veel gegevens voor Nederlandse visondernemers die een nauwkeurige duiding vereisen en is derhalve niet openbaar.