Duurzame vis

Wereldwijd, maar vooral ook in Nederland is duurzaamheid steeds belangrijker. Misschien heb je dit wel eens gehoord op het nieuws, op school, of van je ouders. Ook binnen de vissector is dit een heel belangrijk onderwerp. Samen werken we er hard aan om onze zee gezond te houden en ervoor te zorgen dat ook alle generaties na ons nog kunnen genieten van al het lekkers uit de zeeën en rivieren.

Sea

Samen in actie voor een duurzame visserij

Wat betekent duurzaamheid in de visserij nu precies? Dat is een goede vraag. Bij het woord duurzaamheid komen vaak de woorden natuur, milieu en de planeet naar voren. Maar duurzaamheid gaat niet alleen om die drie woorden. Bij duurzaamheid wordt in het Engels over de 3 P’s gesproken; People, Planet en Profit. Dat betekent in het Nederldans mens, natuur en profijt.

Door op een duurzame manier te vissen, zorgen we er samen voor dat er ook in de toekomst nog voldoende vis in de wereldzeeën, meren en rivieren zit en dat de natuur zo veel mogelijk in tact blijft tijdens het vissen.

Om een duurzame visserij te bereiken en behouden, is er een aantal wetten en regels waar de vissers zich aan moeten houden. Vele van deze wetten zijn door de EU bepaald, wat betekent dat andere landen zoals Frankrijk, Italië en België zich hier ook aan moeten houden. Andere wetten zijn alleen in Nederland geldig. Deze wetten hebben drie hoofddoelen:

- Zorgen dat er van alle vissoorten een gezond aantal overblijft.
- Bodembeschadiging voorkomen door duurzame vistechnieken te gebruiken.
- Bijvangst zo veel mogelijk beperken.

Nederlandse vissers staan erom bekend dat ze erg vooruitstrevend zijn en altijd voorop lopen als het om nieuwe technieken gaat.

De P van ‘people’ is onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. De mens is ook belangrijk voor duurzaamheid. Vragen zoals ‘Hoe gaat het bedrijf om met de mensen die er werken?’, ‘Is er sprake van een veilige werkomgeving?’ zijn heel belangrijk. Maar ook opleiding en salaris verdienen aandacht. In sommige landen is kinderarbeid iets waar heel goed voor gewaakt moet worden.

De P van ‘profit’ gaat over de winst die de visser met zijn bedrijf makt. Er moet wel winst gemaakt worden, anders kan hij zelf zijn boodschappen en huis niet meer betalen. En als een bedrijf niet voldoende verdient, kan er immers ook niet worden geïnvesteerd in nieuwe vistechnieken die beter zijn voor het milieu.

Duurzame vernieuwingen

Vissers zijn steeds op zoek naar manieren om hun vistechnieken te verbeteren. Ze proberen tijdens het vissen de zeebodem zo min mogelijk te beschadigen zo min mogelijk ongewenste en te kleine vis in het net te vangen. Ook proberen ze zo min mogelijk  brandstof te gebruiken en dus zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Tenslotte willen vissers zelf ook dat in de toekomst nog voldoende vissen in zee zwemmen, want anders kunnen zij hun beroep niet meer uitoefenen.

Keurmerken

Om het voor de mensen in de winkel makkelijk te maken om duurzame vis te kopen, zijn er tegenwoordig heel veel keurkerken. Keurmerken zijn labels die op de verpakking van een product staan, die aangeven dat een product aan bepaalde eisen voldoet. Hier heb je er heel erg veel van, maar de belangrijkste zijn MSC en ASC.

MSC is het bekendste keurmerk voor duurzaam gevangen wilde vis. Dit logo vind je dus op verpakkingen van vis die uit een zee, oceaan of meer komen. ASC is het keurmerk voor duurzaam gekweekte vis. Dit vind je dus op verpakkingen van vis die uit een kwekerij komen. Weet je nog dat we het daar in het vorige hoofdstuk over hebben gehad? De eisen waar de vissers aan moeten voldoen om een keurmerk te krijgen, zijn gebaseerd op dezelfde drie punten als de wetten van de overheid die we eerder noemden.

De vissers en viskwekers moeten voor het verkrijgen van zo’n keurmerk veel doen, net als voor een schoolexamen. Het kost dus veel tijd, maar ook veel geld. Voor het logo op een verpakking in de winkel moet de vishandelaar aan bepaalde eisen voldoen en een vergoeding betalen.

Niet elke visserij op elke vissoort kan een keurmerk aanvragen, omdat er simpelweg niet genoeg informatie is om te kunnen aanbieden. Dat wil dan niet zeggen dat de vis op een onverantwoorde manier is gevangen, want hij voldoet wel aan alle wetten. De keurmerken zijn dus heel belangrijk, maar vertellen niet het hele verhaal.