Sectornieuws

Op deze pagina treft u al het interessante en belangrijke nieuws uit de visserijsector.

Nog meer Noordzeevis met MSC duurzaamheidslabel

Nog meer Noordzeevis met MSC duurzaamheidslabel

Visserijorganisaties uit Nederland, Denemarken, Zweden en Duitsland hebben samengewerkt in het traject om diverse visserijsoorten te laten (her)certificeren onder het duurzaamheidslabel van Marine Stewardship Council (MSC). De certificaten zijn vandaag gepubliceerd. Hiermee tonen de visserijen aan dat ze voldoen aan de standaard voor duurzaamheid bepaald door MSC. Nog meer duurzame vis met het herkenbare blauwe MSC-etiket in de schappen dus!

Uitbreiding certificering
Voor de Nederlandse visserij worden de MSC-certificeringen uitgebreid. Zo is niet alleen de Noordzee, maar voor een gedeelte van de vloot ook het Skagerrak onderdeel van het gecertificeerde vangstgebied. Schol en tong in de Noordzee waren al gecertificeerd voor flyshoot met grote mazen, twinrig en outrig. Daar worden nu andere visserijen zoals de boomkor, de flyshoot met kleine mazen en staandwant aan toegevoegd. De hoeveelheid door leden van
CVO Visserij aangelande vis die met de uitbreiding in aanmerking komt voor het blauwe MSC logo, neemt met de uitbreidingen sterk toe en dat is goed nieuws voor de consument, die meer keus heeft in de winkel.

Duurzame visserij
De Nederlandse visserij vist op basis van het principe van Maximaal Duurzame Oogst. Vissers houden zich aan de quota, die op basis van wetenschappelijk onderzoek worden vastgesteld. Het MSC label kijkt verder dan dat. In de MSC standaard wordt ook gekeken naar bijvangsten, bodemimpact en de manier waarop de visserij beheerd wordt. De selectie van het MSC label is streng en het is voor de deelnemende visserijen dan ook een bevestiging van de verduurzamingsslag die te danken is aan de inzet van visserijondernemers.

Sector verheugd
Kees van Beveren, voorzitter van het samenwerkingsverband Coöperatieve Visserij Organisatie: “Ik ben verheugd met deze uitbreiding van de erkenning van het duurzame karakter van de verschillende visserijen van onze leden. Het is een ingewikkeld proces geweest en we hebben veel geleerd, maar het resultaat mag er zijn. Wij zetten ons er ook in de komende certificeringsperiode weer vol voor in om ons prachtige product op een goede manier aan de man te brengen. Verduurzaming is een continu proces en we zijn trots op onze vissers”.

Bron: CVO Visserij

Holland Paviljoen Fish Bremen

Fish International 2020 in Bremen

Uitnodiging deelname Holland Paviljoen

In navolging van 2018 biedt het Nederlands Visbureau de Nederlandse visbedrijven de gelegenheid tot collectieve deelname aan Fish International Bremen (9-11 februari 2020)binnen een Holland Paviljoen.

Deze coördinatie van de tweejaarlijkse beurs heeft het Visbureau na een aantal pauzejaren in 2018 opnieuw opgepakt.

Inmiddels hebben enkele bedrijven zich ingeschreven voor een stand binnen het Holland Paviljoen. Belangstellende ondernemers kunnen zich richten tot info@visbureau.nl.

Voor dit landenpaviljoen wordt men verzocht tot inschrijving voor 1 mei 2019.

De collectieve aanpak werkt kostenbesparend en het neutrale maar opvallende Holland Paviljoen zorgt voor extra zichtbaarheid op de beursvloer. Zo verzorgen wij de gehele coördinatie voor de standbouw, de catering en de hostesses gedurende de beurs.

Binnen het Holland Paviljoen kunt u uw stand naar eigen wensen inrichten. Met die verstande dat dit past binnen de collectiviteit van het gehele paviljoen en de bijbehorende huisstijl.

Veiling eerste vaatje Hollandse Nieuwe

Veiling eerste vaatje Hollandse Nieuwe

Scheveningen, april 2019 - Dinsdag 11 juni vindt de traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe plaats op Scheveningen. Het Nederlands Visbureau organiseert elk jaar de veiling, wat de officiële start van het seizoen van de Hollandse Nieuwe markeert.

Dit jaar gaat de opbrengst van de veiling naar de Stichting Mag Ik Dan Bij Jou. Cabaretier en liedschrijver Claudia de Breij zal als ambassadeur van deze stichting de cheque in ontvangst nemen. De Stichting Mag Ik Dan Bij Jou wil bijdragen aan de veiligheid en geborgenheid van kinderen met kanker tijdens hun behandeling in het ziekenhuis door met een Nationaal Mag Ik Dan Bij Jou Fonds een financieel vangnet te bieden, zodat ouders er zo goed mogelijk voor hun zieke kind kunnen zijn.

Op veel plaatsen wordt de komst van de nieuwe haring gevierd met haringparty’s en andere evenementen. Vanaf de dag na de veiling, 12 juni,  is de Hollandse Nieuwe weer overal in Nederland te koop. In Duitsland en België wordt tegelijkertijd de komst van de nieuwe vangst 2019 van de Hollandse Nieuwe verwelkomd.