Verslag Dag v/d Nederlandse Visserij | 7 juli 2018

Op uitnodiging van het Nederlands Visbureau waren op zaterdag 7 juli alle schakels uit de visketen, stakeholders, toeleveranciers, overheden én minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanwezig in de Visafslag van Stellendam. Agnes Leewis, directeur van het Nederlands Visbureau, tevens dagvoorzitter opende de bijeenkomst, waarbij het thema ‘Samen tegen voedselverspilling’ de rode draad van het programma vormde en voldoende ‘voer voortbracht voor nadere beschouwing’.
Dag van de NL'se visserij

"Samen tegen voedselverspilling"  als centraal thema

Vis is een gezond en eerlijk product, dat zo verantwoord mogelijk benut dient te worden. Aanpak van voedselverspilling rust op verschillende pijlers. Aan het eind van de keten is de consument die een taak heeft om verspilling tegen te gaan. Mensen moeten weten hoe er wordt gewerkt, hoe er wordt geproduceerd. We hebben de opdracht te zorgen voor ons kapitaal en moeten met voeding zuinig omgaan. Kringlopen sluiten om verspilling te voorkomen. Minister Schouten uitte veel respect voor de vissers en de mensen die in deze sector werken. De bewustwording van de consument van de lange weg die het voedsel aflegt tot aan ‘het bord’ is belangrijk. Met die bewustwording groeit het respect voor ons eten en vermindert de verspilling, zo stelt de minister (hieronder afgebeeld).

Minister schouten dag vd Ned. Visserij

De vissector tegen het licht

Aan het begin van het productieproces, in dit geval in de visserij, blijkt dat nauwelijks sprake is van verspilling. Voor alle aangelande vis is een markt te vinden, weliswaar veelvuldig over onze grenzen, maar de vis wordt geconsumeerd. Een groot pijnpunt is de nieuwe aanlandplicht van ondermaatse vis, die aan de wal dient te worden vernietigd. De aanlandplicht hebben we in ruil voor de belofte selectiever te vissen voorlopig kunnen afwenden. Bijvangst wordt door de vissers overigens niet als verspilling gezien met de toenemende vraag naar eiwitten. Vismeel en visolie zijn waardevolle producten. Ook indien bijvangst overboord wordt gegooid is nog een deel levensvatbaar en het overige dient als voedsel voor vissen en vogels. Oplossingen zitten in vernieuwing en samenwerken, ook met de wetenschap, ook bij de handels- en verwerkingsbedrijven.

Koploper tegen voedselverspilling

Toine Timmermans, programmamanager van de duurzame voedselketens Wageningen University & Reseach van de Task Force tegen voedselverspilling in Nederland gaf een presentatie over voedselverspilling. Timmermans verwoordt de ambitie om van Nederland een koploper te maken die voedselverspilling met de helft weet te verminderen voor 2030. Hij ziet kansen voor nieuwe producten educatie en slimme technologie bijvoorbeeld betreft de houdbaarheid van een product.

Volle zaal Dag vd Ned. visserij

Namens Jumbo supermarkten namen George Verberne en Gea Bakker als sectorspecialist food en agri bedrijven vanuit de Rabobank deel aan het panel, samen met Johan Nooitgedagt (voorzitter Nederlandse Vissersbond) en Guus Pastoor als vertegenwoordiger van de handel- en verwerkingsbedrijven. Belangrijkste conclusies die zijn geüit betreffen: Alle delen van de vangst moeten maximaal benut worden. In het kader van voedselveiligheid lijken de scherpe grenzen voor wat betreft houdbaarheidsdatum er zij nu toe te leiden dat voedsel wordt vernietigd terwijl er geen gevaar is voor de gezondheid. De supermarktmanager gaf aan dat het aanbod van vis veelal stuit op weinig deskundigheid binnen de retail waardoor het lastig is vis goed weg te zetten. Hij verwoordde een behoefte aan meer productinformatie, educatie en stelde dat er nog veel mogelijkheden zijn om vis een volwaardige plaats te geven in het schap, met gelegenheid voor presentaties en proeverijen. De Rabobank ziet het als haar taak de verschillende sectoren bij elkaar te brengen en wil graag ondersteunen bij de kansen die zich op dit terrein voordoen.

Follow-up

Na alle ‘food for thought’ zal na de zomer een eerste denktankgroep bijeen komen om de mogelijke kansen tot het vermijden van verspilling nader te bespreken en hiertoe initiatieven te ontplooien. Immers, er is een zaadje gepland en de vissector zal ook willen oogsten. Ondernemers binnen de sector die deze uitdaging binnen hun bedrijf herkennen, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen en kunnen contact opnemen met het Nederlands Visbureau.