Nederlands Visbureau

Maak kennis met het Nederlands Visbureau!

Over het Nederlands Visbureau

Ontstaan Nederlands Visbureau
In 1984 is de stichting Nederlands Visbureau in het leven geroepen omdat de individuele vispromotie tekort schoot. Het Nederlands Visbureau, opgericht door vertegenwoordigers uit de vissector, diende vanuit een neutrale positie de collectieve promotie vorm te geven.
Bij de (politieke) besluitvorming tot het opheffen van alle productschappen in 2013 dreigde het Nederlandse Visbureau mede verloren te gaan. Een vernieuwd Nederlands Visbureau startte vanaf 1 juli 2013 als private stichting, gesteund door een aantal brancheorganisaties.
Een eerste aanspreekpunt’ en communicatie-/promotiebureau voor de Nederlandse vissector voor consument, pers en politiek blijft sindsdien op deze wijze operationeel.

Collectieve promotie
Met collectieve vispromotie kan resultaat verwacht worden, dat individueel niet bereikt kan worden. Neutrale collectieve vispromotie heeft een toegevoegde waarde boven merkreclame. Een gezamenlijke aanpak werkt kostenbesparend waardoor het niveau van de reclamevoering kan worden opgevoerd.

Doelstelling
De stichting heeft tot doel het versterken van het imago van vis, schaal- en schelpdieren en een positieve beleving creëren rondom deze productgroep en de Nederlandse vissector in brede zin.

Zij tracht dit doel te bereiken door het verbeteren van de kennis over, en de waardering voor vis en visproducten en het bevorderen van de informatievoorziening over het Nederlands visaanbod, de toepassingen en de marktvraag. Zij ontplooit daartoe activiteiten op het gebied van public relations, voorlichting, reclame, promotie en marktonderzoek namens de ondernemers in de sector.

Kerntaken van het Nederlands Visbureau betreffen:

  • Het functioneren als het communicatiecentrum als eerste aanspreekpunt voor consument, media, maatschappij en politiek.

  • Het communiceren over alle relevante thema’s aangaande de Nederlandse vissector.

  • Het initiëren van activiteiten, passend binnen de doelstelling van het Nederlands Visbureau.

  • Actief verspreiden van informatie over vis en vissector naar eigen ondernemers.

  • Het op verzoek van deelsectoren en door financiering van deze sectoren initiëren en faciliteren van activiteiten op het gebied van pr en promotie en marktonderzoek.

Medewerkers Nederlands Visbureau
Agnes Leewis – directeur

Nicole Hellwig - communicatieadviseur/projectmanager

Felicia van der Vet – marketing-/projectmanager

Ilse de Jongh – officemanager/junior projectmanager

Lisa Visser – stagiaire