Nederlands Visbureau

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een term die de laatste jaren steeds vaker wordt gebruikt. Wat houdt dit begrip nu precies in?

Kort gezegd draait het bij duurzaamheid om drie pijlers: people (mensen), planet (planeet) en profit (opbrengst). Deze drie p's betekenen in feite dat we onze planeet zo beheren dat onze kleinkinderen er gezond en veilig op kunnen leven. Of anders gezegd: ondernemen met een langetermijnvisie waarin oog is voor de werknemers én de maatschappij, het behalen van winst over een langere periode én het zo min mogelijk belasten van het milieu.

Lees hier meer over de visserijen die het MSC certificaat hebben behaald. Deze visserijen hebben zich laten meten tegen de MSC-standaard voor duurzame visserij en zijn geslaagd.
Ontmoet de vissers en ontdek hoe zij hebben laten zien dat ze op duurzame wijze te werk gaan. Ook vindt u hier gedetailleerde informatie over de scores die de visserij in de beoordeling tegen de MSC-standaard heeft gehaald.